Giới thiệu
Chức vụ
Nơi công tác
  • Phòng khám đa khoa Vietlife
Kinh Nghiệm
Bác sĩ điều trị tại Bệnh viện Nhi Trung ương
Giảng viên chính bộ môn Nhi Đại học Y Hà Nội
Giải thưởng và ghi nhận
Chuyên khoa (1)
Dịch vụ (0)
Thành viên của các tổ chức
Hội nhi khoa Việt Nam
Tìm kiếm bác sĩ theo chuyên khoa
XEM THÊM
Tìm kiếm bác sĩ theo quận tại Hà Nội
Tìm kiếm bệnh viện theo quận tại Hà Nội
Tìm kiếm phòng khám theo quận tại Hà Nội