Giới thiệu
Chức vụ
Phó Chủ nhiệm Bộ môn Lao và bệnh Phổi – Bệnh viện đa khoa Medlatec
Nơi công tác
  • Bệnh viện Đa khoa MEDLATEC
Kinh Nghiệm
Nhiều năm tu nghiệp tại nước ngoài, bảo vệ luận án Tiến sĩ tại Liên Xô (cũ)
Chủ nhiệm Bộ môn Lao – Bệnh phổi (2003-2009)
Giảng viên giảng dạy , Phó chủ nhiệm Bộ môn Lao – Bệnh phổi (1988)
Nghiên cứu sinh , Viện Lao trung ương, Bộ Y tế, Liên Xô (1983-1987)
Giảng viên Bộ môn Lao, Đại học Y Hà Nội (1979-1983
Bác sỹ, quân y viện Thống Nhất, Tp. Hồ Chí Minh (1975-1979)
Giảng viên Bộ môn Lao, Đại học Y Hà Nội (1972-1975)
Giải thưởng và ghi nhận
Chuyên khoa (1)
Dịch vụ (0)
Thành viên của các tổ chức