Giới thiệu
Chức vụ
Nơi công tác
  • Trung tầm hỗ trợ sinh sản - Bệnh viện Bưu Điện
Kinh Nghiệm
gần 10 năm công tác trong lĩnh vực Sản phụ khoa
Giải thưởng và ghi nhận
Đặt lịch khám nhanh
Chuyên khoa (1)
Dịch vụ (0)
Thành viên của các tổ chức
Tìm kiếm bác sĩ theo chuyên khoa
XEM THÊM
Tìm kiếm bác sĩ theo quận tại Hà Nội
Tìm kiếm bệnh viện theo quận tại Hà Nội
Tìm kiếm phòng khám theo quận tại Hà Nội