Giới thiệu
Chức vụ
Trưởng Đơn nguyên Phẫu thuật thần kinh chức năng, khoa Ngoại thần kinh - Khoa Ngoại Tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Central Park.
Nơi công tác
  • Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Central Park
Kinh Nghiệm
3/2001 - 10/2018: Giảng viên Đại học Y Dược Huế, phẫu thuật viên Bệnh viện Đại học Y Dược Huế
12/2016 - 10/2018: Trưởng Đơn vị phẫu thuật thần kinh - BV Đại học Y Dược Huế
12/2021 đến nay: Trưởng Đơn nguyên Phẫu thuật thần kinh chức năng, khoa Ngoại thần kinh – Khoa Ngoại Tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Central Park
Giải thưởng và ghi nhận
Đặt lịch khám nhanh
Chuyên khoa (1)
Dịch vụ (0)
Thành viên của các tổ chức
Hội Phẫu thuật thần kinh Việt Nam
Tìm kiếm bác sĩ theo chuyên khoa
XEM THÊM
Tìm kiếm bác sĩ theo quận tại Hà Nội
Tìm kiếm bệnh viện theo quận tại Hà Nội
Tìm kiếm phòng khám theo quận tại Hà Nội