Giới thiệu
Chức vụ
Bác sĩ điều trị cấp cao, Khoa Mắt & Phẫu Thuật Khúc Xạ, Bệnh viện FV
Nơi công tác
  • Bệnh viện FV - Bệnh viện Pháp Việt
Kinh Nghiệm
Bác sĩ điều trị cấp cao, Bệnh viện Mắt Sài gòn, Hồ Chí Minh, Việt Nam, năm 2012 – 2017
Bác sĩ điều trị cấp cao, Khoa Mắt & Phẫu Thuật Khúc Xạ, Bệnh viện FV, Hồ Chí Minh, Việt Nam, từ năm 2017
Giải thưởng và ghi nhận
Đặt lịch khám nhanh
Chuyên khoa (1)
Dịch vụ (0)
Thành viên của các tổ chức
Tìm kiếm bác sĩ theo chuyên khoa
XEM THÊM
Tìm kiếm bác sĩ theo quận tại Hà Nội
Tìm kiếm bệnh viện theo quận tại Hà Nội
Tìm kiếm phòng khám theo quận tại Hà Nội