Giới thiệu
Chức vụ
Giám đốc Trung tâm Tim mạch, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Central Park
Nơi công tác
  • Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Central Park
Kinh Nghiệm
1984 - 2010: Giảng viên chính - Giáo vụ Sau Đại học bộ môn Nội tại Đại học Y Dược TP HCM. Kiêm nhiệm Phó khoa Tim mạch Bệnh Viện Chợ Rẫy từ 2001 - 2005 và được phong học hàm Phó Giáo sư năm 2005
2005 - 2015: Kiêm nhiệm Trưởng khoa Tim mạch Can thiệp Bệnh Viện Chợ Rẫy
2010 - 2015: Phó trưởng bộ môn Lão khoa tại ĐH Y Dược TP HCM và được phong học hàm Giáo sư năm 2015
Giám đốc Trung tâm Tim mạch, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Central Park
Giải thưởng và ghi nhận
Đặt lịch khám nhanh
Dịch vụ (0)
Thành viên của các tổ chức
Hội Tim mạch can thiệp Châu Á Thái Bình Dương APSIC
Hội Tim mạch can thiệp Việt Nam
Hội Tim mạch can thiệp TP.Hồ Chí Minh
Hội Tim mạch can thiệp Châu Âu
Hội Tim mạch can thiệp Hoa Kỳ
Tìm kiếm bác sĩ theo chuyên khoa
XEM THÊM
Tìm kiếm bác sĩ theo quận tại Hà Nội
Tìm kiếm bệnh viện theo quận tại Hà Nội
Tìm kiếm phòng khám theo quận tại Hà Nội