Giới thiệu
Chức vụ
Phó giám đốc Trung tâm kỹ thuật cao Răng Hàm Mặt Bệnh viện Đại học Y Hà nội
Nơi công tác
  • Bệnh viện Đại học Y Hà nội
Kinh Nghiệm
Phó giám đốc Trung tâm kỹ thuật cao Răng Hàm Mặt
Trưởng bộ môn Răng trẻ em - Viện Đào tạo Răng Hàm Mặt - Đại học Y Hà Nội
Vinh danh Gương mặt trẻ Thủ đô năm 2012
Giải thưởng và ghi nhận
Chuyên khoa (1)
Dịch vụ (0)
Thành viên của các tổ chức