Giới thiệu
Chức vụ
Bác sĩ điều trị cấp cao, khoa Mắt và Phẫu thuật khúc xạ, bệnh viện FV
Nơi công tác
  • Bệnh viện FV - Bệnh viện Pháp Việt
Kinh Nghiệm
Bác sĩ điều trị cấp cao, Khoa Mắt, Bệnh viện Mắt, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, 1983 – 1997
Bác sĩ điều trị, Khoa Mắt, Bệnh viện Đại học Amiens and Trung tâm Saint Victor, France, 1997 – 1998
Bác sĩ điều trị cấp cao, Khoa Mắt, Bệnh viện Mắt, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, từ năm 1998
Bác sĩ điều trị cấp cao, khoa Mắt và Phẫu thuật khúc xạ, bệnh viện FV, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, từ 2015
Giải thưởng và ghi nhận
Đặt lịch khám nhanh
Chuyên khoa (1)
Dịch vụ (0)
Thành viên của các tổ chức
Tìm kiếm bác sĩ theo chuyên khoa
XEM THÊM
Tìm kiếm bác sĩ theo quận tại Hà Nội
Tìm kiếm bệnh viện theo quận tại Hà Nội
Tìm kiếm phòng khám theo quận tại Hà Nội