Giới thiệu
Chức vụ
Giám đốc Phòng khám Gan Tâm Đức
Nơi công tác
  • Phòng khám Gan Tâm Đức
Kinh Nghiệm
Giám đốc Phòng khám Gan Tâm Đức (2017 - Nay)
Chủ nhiệm Quân Y - Bệnh viện Quân Đội – Cục Quân Y Bộ Quốc phòng (1988 - 2015)
Giải thưởng và ghi nhận
Đặt lịch khám nhanh
Chuyên khoa (1)
Dịch vụ (0)
Thành viên của các tổ chức
Thành viên Hội Y Học TP. HCM
Thành viên Hội Gan mật TP. HCM
Tìm kiếm bác sĩ theo chuyên khoa
XEM THÊM
Tìm kiếm bác sĩ theo quận tại Hà Nội
Tìm kiếm bệnh viện theo quận tại Hà Nội
Tìm kiếm phòng khám theo quận tại Hà Nội