Giới thiệu
Chức vụ
Bác sĩ Nội thần kinh
Nơi công tác
  • Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Times City
Kinh Nghiệm
2011 - 2017: Bác sĩ Nội thần kinh tại Khoa Thần kinh - Bệnh viện Hữu Nghị
2017 - đến nay: Bác sĩ Nội thần kinh tại Khoa Nội tổng hợp - Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Times City
Giải thưởng và ghi nhận
Đặt lịch khám nhanh
Chuyên khoa (1)
Dịch vụ (0)
Thành viên của các tổ chức
Tìm kiếm bác sĩ theo chuyên khoa
XEM THÊM
Tìm kiếm bác sĩ theo quận tại Hà Nội
Tìm kiếm bệnh viện theo quận tại Hà Nội
Tìm kiếm phòng khám theo quận tại Hà Nội