Giới thiệu
Chức vụ
Bác sĩ phụ trách chuyên môn tại Phòng Khám Da Liễu Anh Sơn. Phó Giám đốc bệnh viện Da liễu Hà Nội
Nơi công tác
  • Phòng Khám Da Liễu Anh Sơn
Kinh Nghiệm
Phó Giám đốc bệnh viện Da liễu Hà Nội
Giải thưởng và ghi nhận
Chuyên khoa (1)
Dịch vụ (0)
Thành viên của các tổ chức