Giới thiệu
Chức vụ
Bác sĩ phụ trách chuyên môn tại Phòng Khám Da Liễu Anh Sơn. Phó Giám đốc bệnh viện Da liễu Hà Nội
Nơi công tác
  • Phòng Khám Da Liễu Anh Sơn
Kinh Nghiệm
Phó Giám đốc bệnh viện Da liễu Hà Nội
Giải thưởng và ghi nhận
Chuyên khoa (1)
Dịch vụ (0)
Thành viên của các tổ chức
Tìm kiếm bác sĩ theo chuyên khoa
XEM THÊM
Tìm kiếm bác sĩ theo quận tại Hà Nội
Tìm kiếm bệnh viện theo quận tại Hà Nội
Tìm kiếm phòng khám theo quận tại Hà Nội