Giới thiệu
Chức vụ
Giám đốc trung tâm Phẫu thuật Hàm mặt - Tạo hình, Bệnh viện TƯQĐ 108
Nơi công tác
  • Bệnh viện Trung ương Quân đội 108
Kinh Nghiệm
1993-2000: Bác sĩ tại Khoa Phẫu thuật Hàm mặt- Tạo hình, Viện QY 103
2000 đến nay: Khoa Phẫu thuật Hàm mặt - Tạo hình, Bệnh viện TƯQĐ 108
Giải thưởng và ghi nhận
Chuyên khoa (1)
Dịch vụ (0)
Thành viên của các tổ chức