Giới thiệu
Chức vụ
Giám đốc Trung tâm phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ và tái tạo – Viện bỏng quốc gia Lê Hữu Trác
Nơi công tác
  • Bệnh viện Bỏng Quốc gia Lê Hữu Trác
Kinh Nghiệm
Giải thưởng và ghi nhận
Chuyên khoa (1)
Dịch vụ (0)
Thành viên của các tổ chức