Giới thiệu
Chức vụ
Chủ tịch PHÒNG KHÁM ĐA KHOA DR.BINH TELE_CLINIC
Nơi công tác
  • Phòng khám Đa khoa Dr.Binh Tele_Clinic
Kinh Nghiệm
36 năm liên tục công tác trong Ngành Quân y
Nguyên Giám đốc Bệnh viện Quân Y 354
Nhiều năm công tác/giảng dạy tại: bệnh viện trung ương Quân đội 108, Bệnh viện Quân Y 10
Giải thưởng và ghi nhận
HC Bảo Vệ Tổ Quốc Hạng 3, HC Chiến công Hạng 1
HC Quân công Hạng 3
Thiếu tướng, Nguyên Cục trưởng Cục Quân Y, Bộ Quốc Phòng
Được phong tặng danh hiệu thầy thuốc nhân dân
Chuyên khoa (1)
Dịch vụ (0)
Thành viên của các tổ chức
  • Không có nhận xét nào.