Giới thiệu
Chức vụ
Trưởng khoa Mắt trẻ em - Bệnh viện Mắt Trung ương.
Nơi công tác
  • Bệnh Viện Mắt Trung Ương
Kinh Nghiệm
Nhiều năm kinh nghiệm trong khám mắt trẻ em, là một trong những chuyên gia hàng đầu trong khám mắt trẻ em ở Hà Nội
Giải thưởng và ghi nhận
Chuyên khoa (1)
Dịch vụ (0)
Thành viên của các tổ chức