Giới thiệu
Chức vụ
Trưởng khoa Tiêu hóa
Nơi công tác
  • Bệnh viện E
Kinh Nghiệm
hơn 15 năm công tác điều trị chuyên khoa Tiêu hóa
Giải thưởng và ghi nhận
Chuyên khoa (1)
Dịch vụ (0)
Thành viên của các tổ chức