Giới thiệu
Chức vụ
Trưởng khoa Cơ-Xương-Khớp Bệnh viện Đông Đô
Nơi công tác
  • Bệnh Viện Đông Đô
Kinh Nghiệm
Tham gia các Hội thảo, đào tạo ngắn hạn về Chuyên ngành Cơ Xương Khớp tại nhiều quốc gia như Mỹ, Pháp, Đức, Indonesia, Thái Lan, Singapore, Malaysia
Tu nghiệp tại Australia về Chuyên ngành Cơ Xương Khớp
Hiện nay là Trưởng khoa Cơ-Xương-Khớp - Bệnh viện Đông Đô
Nguyên trưởng khoa Cơ Xương Khớp - Bệnh Viện Bạch Mai
Bác sĩ công tác tại Bệnh viện Bạch Mai (Năm 1976-2010)
Giải thưởng và ghi nhận
Đặt lịch khám nhanh
Chuyên khoa (1)
Dịch vụ (0)
Thành viên của các tổ chức
Chủ tịch Hội Loãng xương Hà Nội
Ủy viên Ban chấp hành Hội Thấp khớp học Việt Nam
Thành viên Tổ chức Loãng xương thế giới
Tìm kiếm bác sĩ theo chuyên khoa
XEM THÊM
Tìm kiếm bác sĩ theo quận tại Hà Nội
Tìm kiếm bệnh viện theo quận tại Hà Nội
Tìm kiếm phòng khám theo quận tại Hà Nội