Giới thiệu
Chức vụ
Chủ nhiệm khoa Nội soi chẩn đoán - Bệnh viện Trung ương Quân đội 108
Nơi công tác
  • Bệnh viện Trung ương Quân đội 108
Kinh Nghiệm
09/1989-03/1991: Bác sỹ - Khoa Vi sinh vật –Bệnh viện TWQĐ 108
04/1991-08/1992: Bác sỹ- Bệnh xá Trưởng – Đảo Sinh Tồn lớn
08/1991-04/1994: Bác sỹ-Khoa Nội tiêu hóa-Bệnh viện TWQĐ 108
05/1994-08/2000: Nghiên cứu sinh-Học viện Quân y
09/2000-03/2004: Tiến sỹ, bác sỹ-Khoa Nội tiêu hóa-Bệnh viện TWQĐ 108
04/2004-07/2008: Phó CNK- Khoa Nội tiêu hóa-Bệnh viện TWQĐ 108
08/2008-12/2015: Chủ nhiệm khoa Nội tiêu hóa- Bệnh viện TWQĐ 108
01/2006- Nay: Chủ nhiệm khoa Nội soi chẩn đoán-Bệnh viện TWQĐ 108
Giải thưởng và ghi nhận
Giải thưởng Hồ Chí Minh về Khoa học và Công nghệ năm 2017
Đặt lịch khám nhanh
Chuyên khoa (1)
Dịch vụ (0)
Thành viên của các tổ chức
Tìm kiếm bác sĩ theo chuyên khoa
XEM THÊM
Tìm kiếm bác sĩ theo quận tại Hà Nội
Tìm kiếm bệnh viện theo quận tại Hà Nội
Tìm kiếm phòng khám theo quận tại Hà Nội