Giới thiệu
Chức vụ
Phó trưởng Trung Tâm Hỗ Trợ Sinh Sản - Bệnh Viện Bưu Điện
Nơi công tác
  • Trung tầm hỗ trợ sinh sản - Bệnh viện Bưu Điện
Kinh Nghiệm
Trên 10 năm kinh nghiệm
Giải thưởng và ghi nhận
Đặt lịch khám nhanh
Chuyên khoa (1)
Dịch vụ (0)
Thành viên của các tổ chức
Tìm kiếm bác sĩ theo chuyên khoa
XEM THÊM
Tìm kiếm bác sĩ theo quận tại Hà Nội
Tìm kiếm bệnh viện theo quận tại Hà Nội
Tìm kiếm phòng khám theo quận tại Hà Nội