Wade Brackenbury

Bác sĩ Wade Brackenbury

Ghi nhớ
5
146
Số 6 Nguyễn Lương Bằng, Nam Sài Gòn (Phú Mỹ Hưng), Quận 7, TP. HCM
Đặt lịch khám nhanh
Hơn 25 năm kinh nghiệm về Trị liệu Thần kinh Cột sống
Nhà sáng lập Trung tâm Trị liệu Thần kinh Cột sống Damansara, Petaling Jaya, Malaysia, 1999
Nhà sáng lập và Tổng giám đốc, Phòng khám Chuyên khoa Trị liệu Thần kinh Cột sống Hoa Kỳ (ACC), Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, 2006-2022.
Bác sĩ Trị liệu Thần kinh Cột sống, Phòng Khám ACC, thành viên của Tập đoàn FV, Việt Nam, từ 2022
Tốt nghiệp Bác sĩ Trị liệu Thần kinh Cột sống, loại xuất sắc, Đại Học Life College, Marietta, Hoa Kỳ, 1994
Thành viên Liên đoàn Thế giới về Trị liệu Thần kinh Cột sống (WFC)
Thành viên Liên đoàn Quốc tế về Trị liệu Thần kinh Cột sống trong Thể thao (FICS)

Bệnh viện FV - Bệnh viện Pháp Việt
5.0
Thái độ phục vụ:
5
Thời gian chờ đợi:
5
Vệ sinh, sạch sẽ:
5
Được giới thiệu:
80% (90)

Tìm kiếm bác sĩ theo Chuyên Khoa