Giới thiệu
Chức vụ
Bác sĩ Khoa Ung bướu và Huyết học - Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Times City
Nơi công tác
  • Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Times City
Kinh Nghiệm
2019 - Đến nay: Trưởng Đơn nguyên Phòng khám Ung bướu Huyết học kiêm Phụ trách Khoa Ung bướu Huyết học - Trung tâm Ung bướu Vinmec - Penn - Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Times City
2017 - 2019: Khoa Ung bướu - Huyết học, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Times City
2014 - 2017: Phó giáo sư, đơn vị Huyết học và Ung bướu, khoa Nội tổng hợp, Đại học Y Inha, Incheon, Hàn Quốc
2011 - 2014: Phó giáo sư, đơn vị Huyết học và Ung bướu, khoa Nội tổng hợp, Đại học Y Inha, Incheon, Hàn Quốc
2008 - 2011: Giảng viên toàn thời gian, đơn vị Huyết học và Ung bướu, khoa Nội tổng hợp, Đại học Y Inha, Incheon, Hàn Quốc
2007 - 2008: Giảng viên lâm sàng, đơn vị Huyết học và Ung bướu, khoa Nội tổng hợp, Bệnh viện đại học quốc gia Seoul, Hàn Quốc
2003 - 2006: Bác sĩ Nội trú, khoa Nội tổng hợp, Bệnh viện đại học Inha, Incheon, Hàn Quốc
2002 - 2003: Thực tập tại bệnh viện đại học Inha, Incheon, Hàn Quốc
Giải thưởng và ghi nhận
Travel award, ICBMT 2018
Travel award, ASBMT 2019
Đặt lịch khám nhanh
Dịch vụ (0)
Thành viên của các tổ chức
Hiệp hội Ung thư Hàn Quốc
Nhóm Nghiên cứu Ung thư Hàn Quốc
Hội Huyết học Hàn Quốc
Cơ quan đăng ký ghép tủy và máu Hàn Quốc
Chương trình giáo dục cho các khoa thử nghiệm lâm sàng tại KoNECT
Hội đồng đánh giá thể chế tại bệnh viện Đại học Inha
Trung tâm hỗ trợ chống hút thuốc khu vực
Trung tâm Giáo dục Y khoa tại Đại học Y khoa Inha
Hiệp hội Huyết học Hàn Quốc
Tìm kiếm bác sĩ theo chuyên khoa
XEM THÊM
Tìm kiếm bác sĩ theo quận tại Hà Nội
Tìm kiếm bệnh viện theo quận tại Hà Nội
Tìm kiếm phòng khám theo quận tại Hà Nội