Giới thiệu
Giải thưởng và ghi nhận
Thành viên của các tổ chức
Đội ngũ (8)
 • Mai Thị Hường

  Mai Thị Hường

  Bác sĩ CKI

  Khám bệnh - Bệnh Viện 09
  Nguyễn Đức Thủy

  Nguyễn Đức Thủy

  Bác sĩ CKI

  Hồi sức - Cấp cứu - Bệnh Viện 09
  Nguyễn Ngọc Hưng

  Nguyễn Ngọc Hưng

  THS.BS

  Nội tổng hợp - Bệnh Viện 09
  Đỗ Thanh Hải

  Đỗ Thanh Hải

  Bác sĩ CKI

  Lao và bệnh phổi - Bệnh Viện 09
 • Tạ Đăng Lưu

  Tạ Đăng Lưu

  Bác sĩ CKI

  Kiểm soát nhiễm khuẩn - Bệnh Viện 09
  Lê Thị Hoa

  Lê Thị Hoa

  THS.BS

  Dinh dưỡng - Bệnh Viện 09
  Đoàn Thị Minh Xuân

  Đoàn Thị Minh Xuân

  THS.BS

  Dược - Bệnh Viện 09
  Hoàng Thị Thanh Thủy

  Hoàng Thị Thanh Thủy

  THS.BS

  Chẩn đoán hình ảnh - Bệnh Viện 09
 • Không có nhận xét nào.
Hỏi Bác sĩ Trả lời ngay trong ngày