Giới thiệu
Giải thưởng và ghi nhận
Thành viên của các tổ chức
Đội ngũ (2)
 • Đậu thế hiệp

  Đậu thế hiệp

  Bác sĩ

  Khám bệnh - Bệnh viện Bắc Thăng Long
  Tạ quang thành

  Tạ quang thành

  Bác sĩ

  Nội Tim mạch - Bệnh viện Bắc Thăng Long
 • Không có nhận xét nào.
Hỏi Bác sĩ Trả lời ngay trong ngày