Giới thiệu
Giải thưởng và ghi nhận
Thành viên của các tổ chức
Đội ngũ (3)
 • Tăng Đức Cương

  Tăng Đức Cương

  Bác sĩ

  Sản khoa - Bệnh viện Bưu Điện - Cơ sở 1
  Dương Văn Thành

  Dương Văn Thành

  Bác sĩ CKI

  Chẩn đoán hình ảnh - Bệnh viện Bưu Điện - Cơ sở 1
  Phạm Thị Hiền

  Phạm Thị Hiền

  Bác sĩ CKII

  Nội tổng hợp - Bệnh viện Bưu Điện - Cơ sở 1
 • Không có nhận xét nào.
Hỏi Bác sĩ Trả lời ngay trong ngày