Giới thiệu
Giải thưởng và ghi nhận
Thành viên của các tổ chức
Đội ngũ (2)
 • Đỗ văn tráng

  Đỗ văn tráng

  TS.BS

  - Bệnh viện Bưu điện - Cơ sở 2
  Lê ngọc thương

  Lê ngọc thương

  Bác sĩ CKII

  - Bệnh viện Bưu điện - Cơ sở 2
 • Không có nhận xét nào.
Hỏi Bác sĩ Trả lời ngay trong ngày