Giới thiệu
Giải thưởng và ghi nhận
Thành viên của các tổ chức
Đội ngũ (4)
 • Hà Văn Quyết

  Hà Văn Quyết

  GS.TS

  - Bệnh viện Đa khoa Bảo Sơn 2
  Nguyễn Hữu Cốc

  Nguyễn Hữu Cốc

  Bác sĩ CKII

  Sản phụ khoa - Bệnh viện Đa khoa Bảo Sơn 2
  Nguyễn Văn Lý

  Nguyễn Văn Lý

  TS.BS

  Tai - Mũi - Họng - Bệnh viện Đa khoa Bảo Sơn 2
  Nguyễn Công Doanh

  Nguyễn Công Doanh

  TS.BS

  Y học cổ truyền - Bệnh viện Đa khoa Bảo Sơn 2
 • Không có nhận xét nào.
Hỏi Bác sĩ Trả lời ngay trong ngày