Giới thiệu
Giải thưởng và ghi nhận
Thành viên của các tổ chức
Đội ngũ (3)
 • Hà Văn Quyết

  Hà Văn Quyết

  GS.TS

  Nội soi tiêu hóa - Bệnh viện Đa khoa Bảo Sơn 2
  Nguyễn Hữu Cốc

  Nguyễn Hữu Cốc

  Bác sĩ CKII

  Sản phụ khoa - Bệnh viện Đa khoa Bảo Sơn 2
  Lưu Thị Phương Thanh

  Lưu Thị Phương Thanh

  Bác sĩ CKI

  Nhi - Bệnh viện Đa khoa Bảo Sơn 2