Giới thiệu
Giải thưởng và ghi nhận
Thành viên của các tổ chức
Đội ngũ (6)
 • Nguyễn Nguyên Khôi

  Nguyễn Nguyên Khôi

  GS.TS

  Nội tổng hợp - Bệnh viện Đa khoa Chữ Thập Xanh
  Lê Phong

  Lê Phong

  TS.BS

  Nội tổng hợp - Bệnh viện Đa khoa Chữ Thập Xanh
  Nguyễn Lan Phương

  Nguyễn Lan Phương

  TS.BS

  Răng - Hàm - Mặt - Bệnh viện Đa khoa Chữ Thập Xanh
  Ma Thị Nga

  Ma Thị Nga

  Bác sĩ CKI

  Nội tổng hợp - Bệnh viện Đa khoa Chữ Thập Xanh
 • Lê Thị Hồng

  Lê Thị Hồng

  Bác sĩ CKI

  Xét nghiệm - Bệnh viện Đa khoa Chữ Thập Xanh
  Nguyễn Trí Dũng

  Nguyễn Trí Dũng

  TS.BS

  Xét nghiệm - Bệnh viện Đa khoa Chữ Thập Xanh
 • Không có nhận xét nào.
Hỏi Bác sĩ Trả lời ngay trong ngày