Giới thiệu
Giải thưởng và ghi nhận
Thành viên của các tổ chức
Đội ngũ (2)
 • Nguyễn Xuân Dũng

  Nguyễn Xuân Dũng

  Bác sĩ CKI

  Sản khoa - Bệnh viện Đa khoa Đông Anh
  Hoàng Thị Huệ

  Hoàng Thị Huệ

  Bác sĩ CKI

  Nội Tim mạch - Bệnh viện Đa khoa Đông Anh
 • Không có nhận xét nào.
Hỏi Bác sĩ Trả lời ngay trong ngày