Giới thiệu
Giải thưởng và ghi nhận
Thành viên của các tổ chức
Đội ngũ (2)
 • Lê trung hải

  Lê trung hải

  GS.TS

  Tiêu hóa - Gan mật - Bệnh viện Đa khoa Hà Nội
  Vũ Bá Quyết

  Vũ Bá Quyết

  PGS.TS

  - Bệnh viện Đa khoa Hà Nội
 • Không có nhận xét nào.
Hỏi Bác sĩ Trả lời ngay trong ngày