Giới thiệu
Giải thưởng và ghi nhận
Thành viên của các tổ chức
Đội ngũ (2)
 • Đặng Ngọc Hùng

  Đặng Ngọc Hùng

  PGS.TS

  - Bệnh viện Đa khoa Hà Thành
  Đoàn Hữu Đông

  Đoàn Hữu Đông

  Bác sĩ CKII

  Hồi sức - Cấp cứu - Bệnh viện Đa khoa Hà Thành
 • Không có nhận xét nào.
Hỏi Bác sĩ Trả lời ngay trong ngày