Giới thiệu
Giải thưởng và ghi nhận
Thành viên của các tổ chức
Đội ngũ (1)
  • Nguyễn thị huyền nga

    Nguyễn thị huyền nga

    Bác sĩ CKII

    Nhi - Bệnh viện Đa khoa Hòe Nhai - Cơ sở 1
  • Không có nhận xét nào.
Hỏi Bác sĩ Trả lời ngay trong ngày