Giới thiệu
Giải thưởng và ghi nhận
Thành viên của các tổ chức
Đội ngũ (4)
 • Nguyễn tiến sơn

  Nguyễn tiến sơn

  THS.BS

  Tai - Mũi - Họng - Bệnh viện Đa khoa Hồng Hà
  Vũ bá quyết

  Vũ bá quyết

  PGS.TS

  Sản phụ khoa - Bệnh viện Đa khoa Hồng Hà
  Vũ thị hồng hạnh

  Vũ thị hồng hạnh

  THS.BS

  Sản phụ khoa - Bệnh viện Đa khoa Hồng Hà
  Nguyễn đình thuận

  Nguyễn đình thuận

  Bác sĩ

  Nam khoa - Bệnh viện Đa khoa Hồng Hà
 • Không có nhận xét nào.
Hỏi Bác sĩ Trả lời ngay trong ngày