Giới thiệu
Giải thưởng và ghi nhận
Thành viên của các tổ chức
Đội ngũ (3)
 • Trần Ngọc Quang

  Trần Ngọc Quang

  Bác sĩ CKI

  Tai - Mũi - Họng - Bệnh viện Đa khoa huyện Phú Xuyên
  Trương Sơn Nam

  Trương Sơn Nam

  Bác sĩ CKII

  Hồi sức - Cấp cứu - Bệnh viện Đa khoa huyện Phú Xuyên
  Trần Trí Bình

  Trần Trí Bình

  Bác sĩ CKII

  Nhi - Bệnh viện Đa khoa huyện Phú Xuyên
 • Không có nhận xét nào.
Hỏi Bác sĩ Trả lời ngay trong ngày