Giới thiệu
Giải thưởng và ghi nhận
Thành viên của các tổ chức
Đội ngũ (3)
 • Nguyễn Văn Sơn

  Nguyễn Văn Sơn

  Bác sĩ CKI

  Nhi - Bệnh viện Đa khoa Huyện Thạch Thất
  Khuất Thị Thu Hương

  Khuất Thị Thu Hương

  Bác sĩ CKI

  Khám bệnh - Bệnh viện Đa khoa Huyện Thạch Thất
  Khuất Quang Huy

  Khuất Quang Huy

  Bác sĩ CKII

  Xét nghiệm - Bệnh viện Đa khoa Huyện Thạch Thất
 • Không có nhận xét nào.
Hỏi Bác sĩ Trả lời ngay trong ngày