Giới thiệu
Giải thưởng và ghi nhận
Thành viên của các tổ chức
Đội ngũ (5)
 • Lưu Quốc Khải

  Lưu Quốc Khải

  THS.BS

  Sản phụ khoa - Bệnh Viện Đa khoa Quốc Tế Bắc Hà
  Đoàn Hữu Nghị

  Đoàn Hữu Nghị

  PGS.TS

  Ung bướu - Bệnh Viện Đa khoa Quốc Tế Bắc Hà
  Nguyễn Thị Huệ

  Nguyễn Thị Huệ

  TS.BS

  Xét nghiệm - Bệnh Viện Đa khoa Quốc Tế Bắc Hà
  Nguyễn Khắc Hùng

  Nguyễn Khắc Hùng

  TS.BS

  Tai - Mũi - Họng - Bệnh Viện Đa khoa Quốc Tế Bắc Hà
 • Chử Thị Anh Thơ

  Chử Thị Anh Thơ

  Bác sĩ CKII

  Chẩn đoán hình ảnh - Bệnh Viện Đa khoa Quốc Tế Bắc Hà
 • Không có nhận xét nào.
Hỏi Bác sĩ Trả lời ngay trong ngày