Giới thiệu
Giải thưởng và ghi nhận
Thành viên của các tổ chức
Đội ngũ (5)
 • Nguyễn Văn Cường

  Nguyễn Văn Cường

  Bác sĩ CKII

  Tai - Mũi - Họng - Bệnh Viện Đa Khoa Quốc Tế Thiên Đức
  Nguyễn Thị Phương

  Nguyễn Thị Phương

  Bác sĩ CKI

  Tâm thần - Bệnh Viện Đa Khoa Quốc Tế Thiên Đức
  Nguyễn Văn Bình

  Nguyễn Văn Bình

  Bác sĩ CKI

  Nhi - Bệnh Viện Đa Khoa Quốc Tế Thiên Đức
  Trương Thị Minh Hương

  Trương Thị Minh Hương

  Bác sĩ CKI

  Da liễu - Bệnh Viện Đa Khoa Quốc Tế Thiên Đức
 • Đinh Văn Tiến

  Đinh Văn Tiến

  Bác sĩ CKI

  Mắt - Bệnh Viện Đa Khoa Quốc Tế Thiên Đức
Tìm kiếm bác sĩ theo chuyên khoa
XEM THÊM
Tìm kiếm bác sĩ theo quận tại Hà Nội
Tìm kiếm bệnh viện theo quận tại Hà Nội
Tìm kiếm phòng khám theo quận tại Hà Nội