Giới thiệu
Giải thưởng và ghi nhận
Thành viên của các tổ chức
Đội ngũ (5)
 • Nguyễn Văn Cường

  Nguyễn Văn Cường

  Bác sĩ CKII

  Tai - Mũi - Họng - Bệnh Viện Đa Khoa Quốc Tế Thiên Đức
  Nguyễn Thị Phương

  Nguyễn Thị Phương

  Bác sĩ CKI

  Tâm thần - Bệnh Viện Đa Khoa Quốc Tế Thiên Đức
  Nguyễn Văn Bình

  Nguyễn Văn Bình

  Bác sĩ CKI

  Nhi - Bệnh Viện Đa Khoa Quốc Tế Thiên Đức
  Trương Thị Minh Hương

  Trương Thị Minh Hương

  Bác sĩ CKI

  Da liễu - Bệnh Viện Đa Khoa Quốc Tế Thiên Đức
 • Đinh Văn Tiến

  Đinh Văn Tiến

  Bác sĩ CKI

  Mắt - Bệnh Viện Đa Khoa Quốc Tế Thiên Đức