Giới thiệu
Giải thưởng và ghi nhận
Thành viên của các tổ chức
Đội ngũ (6)
 • Nguyễn Mạnh Nhâm

  Nguyễn Mạnh Nhâm

  PGS.TS

  - Bệnh viện Đa khoa Tràng An
  Nguyễn Văn Thưởng

  Nguyễn Văn Thưởng

  GS.TS

  - Bệnh viện Đa khoa Tràng An
  Trần Lâm Hùng

  Trần Lâm Hùng

  THS.BS

  - Bệnh viện Đa khoa Tràng An
  Ngô Xuân Sinh

  Ngô Xuân Sinh

  Bác sĩ CKII

  Nội Tim mạch - Bệnh viện Đa khoa Tràng An
 • Tạ Diệu Yên

  Tạ Diệu Yên

  Bác sĩ CKII

  Ngoại Cơ Xương Khớp - Bệnh viện Đa khoa Tràng An
  Phạm Văn Choang

  Phạm Văn Choang

  Bác sĩ CKII

  - Bệnh viện Đa khoa Tràng An
 • Không có nhận xét nào.
Hỏi Bác sĩ Trả lời ngay trong ngày