Giới thiệu
Giải thưởng và ghi nhận
Thành viên của các tổ chức
Đội ngũ (6)
 • Nguyễn Xuân Hợi

  Nguyễn Xuân Hợi

  PGS.TS

  Nam học - Bệnh viện Hỗ trợ sinh sản và Nam học Đức Phúc
  Lê Sĩ Trung

  Lê Sĩ Trung

  PGS.TS

  Thận - Tiết niệu - Bệnh viện Hỗ trợ sinh sản và Nam học Đức Phúc
  Nguyễn Thị Ngọc Thủy

  Nguyễn Thị Ngọc Thủy

  TS.BS

  Sản phụ khoa - Bệnh viện Hỗ trợ sinh sản và Nam học Đức Phúc
  Nguyễn Anh Tuấn

  Nguyễn Anh Tuấn

  TS.BS

  Thận - Tiết niệu - Bệnh viện Hỗ trợ sinh sản và Nam học Đức Phúc
 • La thị phương thảo

  La thị phương thảo

  THS.BS

  Sản phụ khoa - Bệnh viện Hỗ trợ sinh sản và Nam học Đức Phúc
  Trần Văn Hùng

  Trần Văn Hùng

  Bác sĩ CKII

  Sản phụ khoa - Bệnh viện Hỗ trợ sinh sản và Nam học Đức Phúc
Tìm kiếm bác sĩ theo chuyên khoa
XEM THÊM
Tìm kiếm bác sĩ theo quận tại Hà Nội
Tìm kiếm bệnh viện theo quận tại Hà Nội
Tìm kiếm phòng khám theo quận tại Hà Nội