Giới thiệu
Giải thưởng và ghi nhận
Thành viên của các tổ chức
Đội ngũ (6)
 • Nguyễn Xuân Hợi

  Nguyễn Xuân Hợi

  PGS.TS

  Nam học - Bệnh viện Hỗ trợ sinh sản và Nam học Đức Phúc
  Lê Sĩ Trung

  Lê Sĩ Trung

  PGS.TS

  Thận - Tiết niệu - Bệnh viện Hỗ trợ sinh sản và Nam học Đức Phúc
  Nguyễn Thị Ngọc Thủy

  Nguyễn Thị Ngọc Thủy

  TS.BS

  Sản phụ khoa - Bệnh viện Hỗ trợ sinh sản và Nam học Đức Phúc
  Nguyễn Anh Tuấn

  Nguyễn Anh Tuấn

  TS.BS

  Thận - Tiết niệu - Bệnh viện Hỗ trợ sinh sản và Nam học Đức Phúc
 • La thị phương thảo

  La thị phương thảo

  THS.BS

  Sản phụ khoa - Bệnh viện Hỗ trợ sinh sản và Nam học Đức Phúc
  Trần Văn Hùng

  Trần Văn Hùng

  Bác sĩ CKII

  Sản phụ khoa - Bệnh viện Hỗ trợ sinh sản và Nam học Đức Phúc