Giới thiệu
Giải thưởng và ghi nhận
Thành viên của các tổ chức
Đội ngũ (2)
 • Nguyễn khánh long

  Nguyễn khánh long

  TS.BS

  Răng - Hàm - Mặt - Bệnh viện hữu nghị Việt Nam Cuba Hà Nội
  Bạch Minh Tiến

  Bạch Minh Tiến

  THS.BS

  Tạo hình thẩm mỹ - Bệnh viện hữu nghị Việt Nam Cuba Hà Nội
 • Không có nhận xét nào.
Hỏi Bác sĩ Trả lời ngay trong ngày