Giới thiệu
Giải thưởng và ghi nhận
Thành viên của các tổ chức
Đội ngũ (3)
 • Tôn Thị Kim Thanh

  Tôn Thị Kim Thanh

  GS.TS

  Nhãn khoa - Bệnh viện Mắt Ánh Sáng
  Hoàng Hồ

  Hoàng Hồ

  Bác sĩ

  Nhãn khoa - Bệnh viện Mắt Ánh Sáng
  Lã Huy Biền

  Lã Huy Biền

  Bác sĩ

  - Bệnh viện Mắt Ánh Sáng
Chuyên khoa (2)
Dịch vụ (0)
 • Không có nhận xét nào.
Hỏi Bác sĩ Trả lời ngay trong ngày