Giới thiệu
Giải thưởng và ghi nhận
Thành viên của các tổ chức
Đội ngũ (4)
 • Naiduk Dmitry Olegovich

  Naiduk Dmitry Olegovich

  TS.BS

  Nhãn khoa - Bệnh viện Mắt Quốc tế Việt - Nga - Cơ sở Hà Nội
  Boris Fattakhov Temanovich

  Boris Fattakhov Temanovich

  TS.BS

  Nhãn khoa - Bệnh viện Mắt Quốc tế Việt - Nga - Cơ sở Hà Nội
  Võ Thị Thu Thảo

  Võ Thị Thu Thảo

  Bác sĩ CKII

  Nhãn khoa - Bệnh viện Mắt Quốc tế Việt - Nga - Cơ sở Hà Nội
  Kuvandukova Dilia Garifulovna

  Kuvandukova Dilia Garifulovna

  TS.BS

  Nhãn khoa - Bệnh viện Mắt Quốc tế Việt - Nga - Cơ sở Hà Nội