Giới thiệu
Giải thưởng và ghi nhận
Thành viên của các tổ chức
Đội ngũ (4)
 • Naiduk Dmitry Olegovich

  Naiduk Dmitry Olegovich

  TS.BS

  Nhãn khoa - Bệnh viện Mắt Quốc tế Việt - Nga - Cơ sở Hà Nội
  Boris Fattakhov Temanovich

  Boris Fattakhov Temanovich

  TS.BS

  Nhãn khoa - Bệnh viện Mắt Quốc tế Việt - Nga - Cơ sở Hà Nội
  Võ Thị Thu Thảo

  Võ Thị Thu Thảo

  Bác sĩ CKII

  Nhãn khoa - Bệnh viện Mắt Quốc tế Việt - Nga - Cơ sở Hà Nội
  Kuvandukova Dilia Garifulovna

  Kuvandukova Dilia Garifulovna

  TS.BS

  Nhãn khoa - Bệnh viện Mắt Quốc tế Việt - Nga - Cơ sở Hà Nội
Dịch vụ (0)
Tìm kiếm bác sĩ theo chuyên khoa
XEM THÊM
Tìm kiếm bác sĩ theo quận tại Hà Nội
Tìm kiếm bệnh viện theo quận tại Hà Nội
Tìm kiếm phòng khám theo quận tại Hà Nội