Giới thiệu
Giải thưởng và ghi nhận
Thành viên của các tổ chức
Đội ngũ (2)
 • Lê ngọc hưng

  Lê ngọc hưng

  GS.TS

  Hô hấp - Bệnh viện Phổi Trung ương
  Hàn quỳnh anh

  Hàn quỳnh anh

  THS.BS

  Hô hấp - Bệnh viện Phổi Trung ương
 • Không có nhận xét nào.
Hỏi Bác sĩ Trả lời ngay trong ngày