Giới thiệu
Giải thưởng và ghi nhận
Thành viên của các tổ chức
Đội ngũ (2)
 • Đinh Thị Thu Hương

  Đinh Thị Thu Hương

  THS.BS

  Hồi sức ngoại - Bệnh viện Thanh Nhàn
  Nguyễn Thị Thu Hà

  Nguyễn Thị Thu Hà

  Bác sĩ CKII

  - Bệnh viện Thanh Nhàn
 • Không có nhận xét nào.
Hỏi Bác sĩ Trả lời ngay trong ngày