Giới thiệu
Giải thưởng và ghi nhận
Thành viên của các tổ chức
Đội ngũ (4)
 • Mai Hồng Bàng

  Mai Hồng Bàng

  GS.TS

  Nội Tiêu hoá - Gan mật - Bệnh viện Trung ương Quân đội 108
  Phạm Nguyên Sơn

  Phạm Nguyên Sơn

  PGS.TS

  Tim Mạch - Bệnh viện Trung ương Quân đội 108
  Nguyễn Hoàng Ngọc

  Nguyễn Hoàng Ngọc

  PGS.TS

  Ngoại tổng hợp - Bệnh viện Trung ương Quân đội 108
  Nguyễn Thế Hoàng

  Nguyễn Thế Hoàng

  GS.TS

  Ngoại tổng hợp - Bệnh viện Trung ương Quân đội 108
 • Không có nhận xét nào.
Hỏi Bác sĩ Trả lời ngay trong ngày