Giới thiệu
Giải thưởng và ghi nhận
Thành viên của các tổ chức
Đội ngũ (2)
 • Bùi vinh quang

  Bùi vinh quang

  TS.BS

  Ngoại Vú - Bệnh viện Ung bướu Hà Nội
  Nguyễn Thị Mai Lan

  Nguyễn Thị Mai Lan

  TS.BS

  Xạ Vú Phụ khoa - Bệnh viện Ung bướu Hà Nội
 • Không có nhận xét nào.
Hỏi Bác sĩ Trả lời ngay trong ngày