Giới thiệu
Giải thưởng và ghi nhận
Thành viên của các tổ chức
Đội ngũ (5)
 • Trần đình tú

  Trần đình tú

  Bác sĩ CKII

  - Bệnh Viện Ung Bướu Hưng Việt
  Ngô Đức Thái

  Ngô Đức Thái

  Y tá

  - Bệnh Viện Ung Bướu Hưng Việt
  Hoàng Đình Chân

  Hoàng Đình Chân

  TS.BS

  - Bệnh Viện Ung Bướu Hưng Việt
  Nguyễn Lan Hương

  Nguyễn Lan Hương

  Bác sĩ

  Tai - Mũi - Họng - Bệnh Viện Ung Bướu Hưng Việt
 • Trần Đình Tú

  Trần Đình Tú

  Bác sĩ CKII

  - Bệnh Viện Ung Bướu Hưng Việt
 • Không có nhận xét nào.
Hỏi Bác sĩ Trả lời ngay trong ngày