Giới thiệu
Giải thưởng và ghi nhận
Thành viên của các tổ chức
Đội ngũ (3)
 • Louis Cador

  Louis Cador

  GS.TS

  Tiêu hóa - Gan mật - Bệnh viện Việt Pháp Hà Nội
  Cloatre Georges

  Cloatre Georges

  Bác sĩ

  Tim Mạch - Bệnh viện Việt Pháp Hà Nội
  Nelly Gerard-Durand

  Nelly Gerard-Durand

  Bác sĩ

  Da liễu - Bệnh viện Việt Pháp Hà Nội
 • Không có nhận xét nào.
Hỏi Bác sĩ Trả lời ngay trong ngày