Giới thiệu
Giải thưởng và ghi nhận
Thành viên của các tổ chức
Đội ngũ (4)
 • Đàm Thị Ngọc Lan

  Đàm Thị Ngọc Lan

  Bác sĩ

  Sản phụ khoa - Phòng khám 125 Thái Thịnh
  Đặng Văn Tằng

  Đặng Văn Tằng

  Bác sĩ

  Sản phụ khoa - Phòng khám 125 Thái Thịnh
  Hồ Thị Thảo

  Hồ Thị Thảo

  Bác sĩ

  Sản phụ khoa - Phòng khám 125 Thái Thịnh
  Lê Thị Phương Thảo

  Lê Thị Phương Thảo

  Bác sĩ

  siêu âm - Phòng khám 125 Thái Thịnh
 • Không có nhận xét nào.
Hỏi Bác sĩ Trả lời ngay trong ngày