Giới thiệu
Giải thưởng và ghi nhận
Thành viên của các tổ chức
Đội ngũ (1)
  • Phạm Văn Tần

    Phạm Văn Tần

    PGS.TS

    Mắt - Phòng khám chuyên khoa mắt Dr.Tần
Chuyên khoa (1)
Dịch vụ (0)
Tìm kiếm bác sĩ theo chuyên khoa
XEM THÊM
Tìm kiếm bác sĩ theo quận tại Hà Nội
Tìm kiếm bệnh viện theo quận tại Hà Nội
Tìm kiếm phòng khám theo quận tại Hà Nội