Giới thiệu
Giải thưởng và ghi nhận
Thành viên của các tổ chức
Đội ngũ (1)
  • Phạm Văn Tần

    Phạm Văn Tần

    PGS.TS

    Mắt - Phòng khám chuyên khoa mắt Dr.Tần
Chuyên khoa (1)
Dịch vụ (0)