Giới thiệu
Giải thưởng và ghi nhận
Thành viên của các tổ chức
Đội ngũ (4)
 • Trần ngọc vang

  Trần ngọc vang

  Bác sĩ CKII

  Nội tổng hợp - Phòng khám Đa khoa hàm nghi
  Bùi Thị Mai An

  Bùi Thị Mai An

  PGS.TS

  - Phòng khám Đa khoa hàm nghi
  Trần Ngọc Anh

  Trần Ngọc Anh

  Bác sĩ CKII

  Nội tổng hợp - Phòng khám Đa khoa hàm nghi
  Dương Thị Chung

  Dương Thị Chung

  Bác sĩ CKII

  Tai - Mũi - Họng - Phòng khám Đa khoa hàm nghi
 • Không có nhận xét nào.
Hỏi Bác sĩ Trả lời ngay trong ngày