Giới thiệu
Giải thưởng và ghi nhận
Thành viên của các tổ chức
Đội ngũ (8)
 • Trần ngọc vang

  Trần ngọc vang

  Bác sĩ CKII

  Nội tổng hợp - Phòng khám Đa khoa hàm nghi
  Trần Ngọc Anh

  Trần Ngọc Anh

  Bác sĩ CKII

  Tiêu hóa - Gan mật - Phòng khám Đa khoa hàm nghi
  Lê Thị Kiều Anh

  Lê Thị Kiều Anh

  Bác sĩ

  Tai - Mũi - Họng - Phòng khám Đa khoa hàm nghi
  Cao Thị Hường

  Cao Thị Hường

  Bác sĩ nội trú

  Nhi - Phòng khám Đa khoa hàm nghi
 • Test nhanh Covid-19

  Test nhanh Covid-19

  Y tá

  Xét nghiệm Covid-19 - Phòng khám Đa khoa hàm nghi
  Test PCR Covid-19

  Test PCR Covid-19

  Y tá

  Xét nghiệm Covid-19 - Phòng khám Đa khoa hàm nghi
  Test Gộp 2-4 PCR Covid-19

  Test Gộp 2-4 PCR Covid-19

  Y tá

  Xét nghiệm Covid-19 - Phòng khám Đa khoa hàm nghi
  Test Gộp 5-10 PCR Covid-19

  Test Gộp 5-10 PCR Covid-19

  Y tá

  Xét nghiệm Covid-19 - Phòng khám Đa khoa hàm nghi
Tìm kiếm bác sĩ theo chuyên khoa
XEM THÊM
Tìm kiếm bác sĩ theo quận tại Hà Nội
Tìm kiếm bệnh viện theo quận tại Hà Nội
Tìm kiếm phòng khám theo quận tại Hà Nội